icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Vlaamse vissers bestrijden mee het afval op zee

Vlaamse visserij

De Vlaamse vissers engageren zich om mee de strijd aan te gaan tegen afval op zee. In het kader van het internationale project 'Fishing for litter' nemen ze het afval mee aan land dat ze bovenhalen tijdens het vissen. Voorheen werd het afval terug in zee gegooid. De Vlaamse Visserijcoöperatie voorziet de vissersvloot van grote afvalzakken voor aan boord. Bij terugkomst in de haven kunnen ze de afvalzakken achterlaten voor verwerking en recyclage.

Tijdens de officiële lancering van het project 'Fishing for litter' op de kade van Zeebrugge werden de Vlaamse vissers en reders warm gemaakt om actief deel te nemen aan het project en het afval dat ze opvissen mee te brengen aan land. Het doel is dat binnen drie jaar 100 procent van de vissers meewerken aan het project.

Sedert 2016 gelden al strikte procedures voor het bedrijfsafval op de schepen. Het eigen afval moet worden bijgehouden en ingezameld aan land, waar het wordt gesorteerd en verwerkt. De aangesloten reders betalen hiervoor jaarlijks een bijdrage aan de Vlaamse Visserijcoöperatie.

Het project 'Fishing for litter' wil verder gaan en het probleem van het afval in zee aanpakken. De Vlaamse visserij reageert positief en hoopt op een mentaliteitswijziging. Zo willen ze dat het een automatisme wordt om afval dat niet thuishoort in zee uit te sorteren en aan het einde van de zeereis aan wal te brengen.